lisované výrobky

Proces výroby kusových výrobkov procesom kompresie – lisovania.