MOQ

MOQ – zovšeobecnený anglický termín Minimal Ordering Quantity – minimálne odberové množstvo.