špeciálne tvary

V našom slovníku myslím pod nimi všetky výrobky, ktoré niesú základným tvarom – teda kruh, medzikružie, obdĺžnik, štvorec.