tvarové výrobky

Inak povedané výrobky, ktoré sú vyrábané technológiou lisovania.