Vytlačované tesnenia

Sú tesnenia, ktoré sú vyrábané technológiou extrúzie.