koextrúzne tesnenie

Tesnie, ktoré sa sklada minimálne z dvo druhov materiálov napr. rôznej tvrdosti.