Medzné odchýlky

Inak povedané tolerancie. Prosím pozrite termín tolerancie.