Odolnosť

Pojem, ktorý používame pre zadefinovanie vlastnosti materiálu napr. voči ozónu, starnutie, vode, lúhy, benzínu, benzolu, minerálnym olejom, tukom, kyselinám