RAL

Vzorkovník farieb RAL je štandard pre stupnicu farebných odtieňov, ktoré sa používajú hlavne v architektúre, priemyselnej výrobe interiérových a exteriérových náterov a stavebníctve. pochádza z nemeckého ReichsAusschuss für Lieferbedingungen (Ríšsky výbor pre dodacie podmienky).